Ülestõusnud Meistri Jeesuse pärand

  • 2016
Sisukord peidab 1 Ülestõusnud Meistri Jeesuse pärandit. 2 „Jeesus on ammendamatu armastuse allikas.“ Johannese 3 Jeesus on armastus ja igavene elu. 4 Armasta oma ligimest kui iseennast. Jeesus. 5 6 Palve, suhtlus Jeesusega.

Ülestõusnud meistri Jeesuse Naatsareti pärand oli muutuste sõnum ühiskonna ees, kes unustas inimkonna väärtused. Meistri Jeesuse pärand on armastus ja igavene elu, see sõnum on Tänapäeva ühiskonnas endiselt jõus ennustas Jeesus vajadust armastada teisi, inimeste seas halastust ja andestust. Jeesus ei andnud materiaalsetele asjadele väärtust, ta ei läinud poliitilisele süsteemile vastu, ta pühendus ainult inimeste kooselu õpetamisele.

Ülestõusnud Meister Jeesus

Ülestõusnud Meistri Jeesuse pärand .

Jeesus seisis silmitsi suurima impeeriumiga, mida iidsetel aegadel roomlastele teada oli. See oli orjastanud oma rahva, kuulutades õiglust, kritiseerides liigset rikkust ja jättes maailmale armastuse, õigluse ja rahu pärandi.

Jes s on ammendamatu armastuse allikas.

Jeesus ütles meile, et elu ei lõppe surmaga. Ta ütleb meile, et see algab armastusest ja igavesest elust kõrgemal tasapinnal, kus maistel rikkustel ja soovidel pole tähtsust. Peremehe Jeesuse pärand viitab tema lahkunud pärandile, mis põhjustas inimeses põhjalikke muutusi, õpetust teistele andestada ja armastada, nagu me armastame iseennast ilma isekus, õpetas meid oma asju jagama, et armastus annab meile vabaduse ja rahu. Piibli järgi õpetas Jeesus meid nägema oma patte ja nende eest kahetsema, lootma, usaldati oma apostlitele, et ta kannaks kogu seda uudist kogu maailmas. Judaismi muutmine kristluseks, uue usundi loomine. Selle pärandab ülestõusnud meister Jeesus, kes on levinud kogu maailmas, kandes seda põlvest põlve tänapäevani.

Jeesust tunnustatakse Jumala pojana Para. Kristluse usklikele on kõige olulisem päev püha reede, alates sellest päevast, mil Jumala poeg Jeesus andis inimestele elu.

Ülestõusnud Meister Jeesus

Jeesuse armastus ja igavene elu.

Jeesusest saab elu näide ja tema peamine eesmärk on armastus ja igavene elu, meil on õnn, mida ta meile lubab, kui järgime tema eeskuju. Uue Testamendi raamatutes on mitu lõiku, kus Jeesus räägib oma kuningriigist väljaspool seda maailma ja just siin peame selle elu jõupingutused koondama, jackpot on igavese elu garantii.

"Armasta oma ligimest nagu iseennast." Jeesus.

Ülestõusnud Meister Jeesus on hea karjane.

Palve, suhtlemine Jeesusega.

Jeesus ülestõusnud õpetajana on alati tähelepanelik nende vajaduste suhtes, mis teil siin maises maailmas on, kuid on vaja palvetada, palve kaudu on teil otsene suhtlus õpetaja Jeesusega. Jeesuse elus on armastus ja igavene elu tema pärandi oluline osa. Kui Jeesus palvetas oma taevase isa poole, oli tal vaja sageli olla üksi, et suhelda Jumala Jumalaga, pöördus eemale kõigest, mis teda häiris, ja palvetas Jumala poole, et aidata tal muuta inimeste hoiakuid. Ühes Piibli lõigus pöördus üks jüngrite juure ja ütles: "Issand, õpeta mind palvetama". Ma jätan oma isa palve, kes on kristliku usu ikoon.

Peame olema teadlikud palve tugevusest, me peame palvetama, et küsida ja tänada, kui meie elus ilmnevad probleemid, on palve nende lahendamisel väga kasulik vahend. Palve on ülestõusnud meistri Jeesuse pärand, see on armastuse ja igavese elu märk. Jeesus on näide palvest.

AUTOR: Antonio, hermandadblanca.org suure pere toimetaja

Järgmine Artikkel