Enesekujutlus konstruktsioonist teise pilgu läbi

  • 2015
Kuidas kujuneb minapilt?

Enesepilt on isiklik ja konkreetne konstruktsioon. Kujutis ise on isikliku ehituse protsess, mis toimub lapsepõlves. Kui inimene avastab oma mina kui iseseisva ja ainulaadse olemuse, eraldatuna kogu teda ümbritsevast reaalsusest, ehkki sellesse kuulub, siis on tal vaja seda mina määratleda ja kujundada minapilt.

Enesepilt on isiklik konstruktsioon, mis toimub teise pilgu läbi. Lapsel pole oma minapildi kujundamiseks kriteeriume ega otsustusvõimet, sellepärast on teise pilk justkui peegel, kus laps näeb oma pilti peegeldamas. Sel viisil loob ta minapildi, mis põhineb tõlgendustel ja emotsioonidel, mida ta kogeb seoses selle imagoga, mis tagastab teise pilgu.

Teise pilgul on suur mõju minapildi kujundamisel

Laps saab heal päeval oma olemuse teadlikuks, teab, mis see on. Siiski on vaja teada, mis see on, end määratleda. Siis puuduvad selleks kriteeriumid ja võetakse võrdlusalusena teiste skaala. Teise pilgul on suur mõju tema minapildi kujunemisele. Lisaks referentsina toimimisele sukeldub laps ka sotsialiseerumisprotsessi ja seda peavad aktsepteerima ka teised eakaaslased. Kui tõlgendate negatiivset pilti, mida teised teile pakuvad, siis tunnete ebamugavust ja tekitate enda jaoks kahjuliku ja kahjuliku pildi.

Moduleerige teise pilgu mõju minapildi loomisel

Oluline on olla teadlik kuvandist, mida pakume lastele ja lastele nende enda inimese kohta, ning seda kuvandit kohandada eesmärgiga aidata neil luua tervislik, kohandatud minapilt, mis võimaldab neil tervislikku enesehinnangut ja Tugeva identiteedi kujunemine.

Pakkuge tihedat pilti, ilma negatiivsete emotsioonideta: selleks näidake oma tõelist pilti, kuid ärge mõistke seda, kritiseerige ega sildistage.

Näidake talle, et armastate teda ja hindate teda, andke talle teada, et tal on tunnustust ja armastust vääriv pilt.

See julgustab aktsepteerimist, see ei seisne mitte teie aktsepteerimises, vaid selles, kuidas tunnete end aktsepteerituna.

Vaadake enne tõlgendusi ja emotsioone, mis arenevad enne pilte, mida teised talle endast näitavad.

AUTOR: Celia Rodríguez Ruiz. Psühholoog ja pedagoog. @Celia_RodrigRu

VAATATUD: http://www.educayaprende.com/la-autoimagen-una-construccion-a-traves-de-la-mirada-del-otro/

Järgmine Artikkel