Kristuse õpetused, meister Djwhal Khul

 • 2012

Õigete inimsuhete loomine.

Taassünni seadus.

Initsiatsiooni saladuse ilmutus.

Miraaži hajumine (glamuur).

Võib osutuda vajalikuks teha mõned sissejuhatavad tähelepanekud Jumala Poegade antud õpetuse üldteema kohta ajastutel, mis ilmusid inimkonna vajaduse tunnis, paljastada oma aja meeste südametunnistuse ees kindlad Ideed ja kontseptsioonid tõe kohta. Suaparicióni eesmärk on rahuldada otsesed vajadused, nii et esitatud ideedest saaksid ideaalid ja inimkonna elu kohaneb nendega lõpuks, tuues parema tsivilisatsiooni. Neid õpetusi on läbi aegade antud ilma järjepidevuse lahenduseta.

Ta ei jõuaks selle ajani, et kirjutada või lugeda analüüsi või täielikku avaldust ideede järkjärgulise ilmutamise kohta, mis tõid inimkonnale suured ja valgustatud mõtted, mille on heaks kiitnud planeedi vaimne hierarhia. Kõigil tsüklilistel juhendajatel (et neid eristada lugematutest alaealistest juhendajatest) on õnnestunud kohaneda eluga inimese kolmes evolutsioonimaailmas - füüsilises, emotsionaalses ja mentaalses -, juhtides teadvuse füüsilisel tasandil oma emotsionaalset emotsionaalset olemust ja omandades vaimne mõistmine ja lõpuks valgustumine.

Hierarhia probleemiks on olnud ja on siiani teada saada, millises ulatuses suudab inimrass täpset tõde tabada ja mil määral saab absoluutset tõde algavatele mõtetele esitada; Samuti peab ta otsustama, millised universaalse tõe aspektid võimaldavad inimesel lahendada oma raskused ja liikuda edasi Jumala juurde naasmise teel, ning teadma ka seda, millisel hetkel on inimkond evolutsioonilises plaanis. See on iseenesest tema jaoks uurimisvaldkond.

Siiani on kasutatud meetodi abil kindlaks teha, millisel peamisel teguril puudub reaalsus mingil ajahetkel, milline tunnustatud jumalik tõde sisaldab teatud tingimustes elava inimkonna elava tegevuse seemet, mis vajab mingisugust abi Samuti peate otsustama, mis on parim viis selle abi andmiseks, et teie tulemused oleksid püsivad, harivad ja tõhusad. Siiani on esitatud kontseptsioonid sõnastanud tolleaegsed maailmainstruktorid ja neid on õpetanud vaid vähesed valitud esindajad, kelle ülesandeks on olnud uue idee tutvustamine ja selle levitamine nende meeste seas, kellel on piisavalt valgustust selle aktsepteerimiseks, levitamiseks, elamiseks ja populariseerimiseks. . Seda on juba tehtud suurema või väiksema eduga aegadel.

Samuti pole siin võimalik paljastada suhteliselt vähe tõdesid, mis on iidses Atlantises inimkonna arengut juhtinud, ehkki need moodustavad kindla aluse kogu järgnevaks õpetuseks. Saame uurida (selle õpetuse alusena, mille Kristus pärast taasilmumist annab) mitut väiksemat mõistet, mis sisalduvad kõigi maailmareligioonide õpetuses ja mida tänapäevased usuõpetajad peaksid avalikkusele tutvustama.

Neist esimene juhendaja kuulub nii kaugele ajale, et on võimatu täpselt öelda, millal ta elas; isegi selle endise kangelase ja juhendaja nimi moderniseeriti ja seda nimetatakse Hercules. Ta esitas maailmale piltliku maailmatraama (oma olemuselt sümboolse) kaudu kontseptsiooni suurest eesmärgist, mida on võimalik saavutada ainult võitluste ja raskuste kaudu. Ta tõi välja eesmärgi, mille mehed peaksid vaatamata takistustele saavutama "Heraklese kaheteistkümnes teoses" esitatud takistustele, mis olid pigem paraboolsed kui reaalsed sündmused. Nii tutvustas ta neile, kel oli silmi näha ja kellel oli süda aru saada, selle probleemi olemust, mille ta pidi Jumala juurde tagasiteel lahendama; Ta kirjeldas Katseta Poja tagasipöördumist Isakodusse ning katsumusi ja kogemusi, millega iga pürgija, jünger ja algataja peab silmitsi seisma ning kes on seisnud silmitsi nendega, kes tänapäeval moodustavad vaimse hierarhia. Selle väite kaalumisel tuleb kaasata ka Kristus, kes vaatamata sellele, et ta oli: „kiusatus kõiges, nagu kõigis” (Hb 4, 15), triumfeeris katsumustes ja kogemustes.

Samuti pole teada Hermese saabumise kuupäev ja ajalooliste andmete kohaselt kuulutas ta esimesena end "Maailma valguseks". Hiljem ilmus suur juhendaja Vyasa. Ta andis lihtsa ja vajaliku sõnumi selles mõttes, et surm pole lõpp. Tema ajast võib inimkonnas näha hinge võimaliku surematuse ideed. Instinktiivselt ja ebamääraselt oli inimene lootust toitnud ja tundnud, et füüsilisest sõidukist loobumine ei tähenda kogu inimliku võitluse, armastuse ja püüdluse lõplikku lõpptulemust. Neil primitiivsetel päevadel olid ülekaalus ainult tunne ja instinkt; massidel puudus võime mõelda nagu tegelikkuses. Kulminatsiooniperioodil, kus me praegu elame, on kogu selle spirituaalse liikumise erilaadne liik tegelikult vaimse energia voolu tekkimine ja idee, mille Vyasa inimteadvusesse implanteerib tuhandeid aastaid tagasi. Intellektuaalide pingutused näidata surematuse teaduslikku võimalust on samuti osa sellest suurest voolust, mis viidi intellektuaalsele tasemele, säästes sellega Vyasa loomingut miraaži ja ebaaususe udu eest. psüühiline, mis ümbritseb seda tänapäeval. Surematuse reaalsus on varsti teaduslikult tõestatud; teatud teguri püsimine on juba tõestatud, ehkki see pole ilmselt olemuselt surematu. Hinge tegelik olemus, selle ellujäämine ja igavesed kogemused on iseenesest lahutamatud ja neid pole veel teaduslikult tõestatud, kuid neid tuntakse ja aktsepteeritakse tänapäeval lugematute tõdedena. miljonid mehed ja arvukad haritlased, välja arvatud juhul, kui see kujutab endast hüsteeriat ja kollektiivset petmist -? Nad on oma olemasolu õigesti tajunud.

Buddha on järgmine juhendaja, kellele me viitame, hoolimata sellest, et tema ja Vyasa aja vahel oli teisi. Neil sajanditel, mille ajalugu on suhteliselt varjatud ja nende piiritlemata piirid, kasvas meeste intelligentsus kiiresti ja üha aktiivsemaks osutus uuriv ettekujutus inimžanrist. Küsimused, millele ei ole selget ega lihtsat vastust, sõnastas India mõtlejate rühm, kes esindas kõigi riikide mõtlejaid. Nad küsisid korduvalt, miks on valu ja viletsus igal pool ja igas elus, mis on nende asjade põhjustaja ja mida tuleks teha elutingimuste muutmiseks; Samuti tahtsid nad teada saada, mis on inimese integreeriv põhimõte, mis on hing ja kas on olemas mina. Siis tuli Buddha, vastas neile küsimustele ja pani aluse valgustatud lähenemisele elule, andes neile õpetusi, mis avaksid ukse Kristuse tööle Sest Buddha teadis, et Ta järgib jälgedes.

Huvitav on meeles pidada, et kui Buddha tuli, umbes viissada aastat enne Kristust (kuna Kristuse sündimise täpset kuupäeva veel arutatakse), hakkasid tundma Kalade ajastu esimesed nõrgad mõjutused, avaldades mõju Jääride, surmaohvrite või tallede ajastu võimsale kvaliteedile. Selle ajastu mõju? Kas kestev läbi juudi dispensiooni? see viis lõpuks Kristuse lihtsate õpetuste moonutamiseni. Teda esitleti maailmale ekslikult kui elusat ennustavat ohvrit, kes kandis rahvaste pattu, tuues seeläbi asetäitja lepituse õpetuse. Selle rõhutamise eest vastutas Püha Paulus. Analoogsel moondumise näitel oli ka juudi päritolu, ilmudes Jääride taeva, lamba algstaadiumis. On öeldud, et Iisraeli pojad kummardavad ja eesnäärme ees enne kuldvasikat, Sõnni sümbolit, härja, mis oli järgmine astronoomiline tsükkel. Mainitud taevas ei ole astroloogiline, vaid astronoomiline. Jäär varajases staadiumis toetas õpetamine Sõnnist ja Kalade varases staadiumis Jäär tagant ning seega algas õpetuse tagasitulek. Tants, mis on arvukalt ortodokssete kristlaste seas nii palju ülekaalus.

Buddha vastas oma aja küsimustele, edastades neli üllast tõde, mis viitavad igavesti ja rahuldavalt inimese põhjustele: tõed, mida saab sünteesida järgmiselt: Ta õpetas, et inimene on kannatanud vaeva ja kannatusi Sama ja et inimlike soovide fookus ebasoovitavatel, lühiajalistel ja materiaalsetel põhjustel on meeleheite, vihkamise ja rivaalitsemise põhjuseks ning ka põhjus, miks inimene elab surma - kuningriigi kuningriigis füüsiline elu, mis on vaimu tõeline. Buddha andis erakordse panuse Herculese ja Vyasa õpetatavatesse õpetustesse ning lisas midagi muud nende püstitatud tõe struktureerimisel. Nii valmistas ta tee Kristusele. Nende kahe suurepärase juhendaja, Buddha ja Kristuse vahel näisid alaealised juhendajad laienevat ja lisavat juba antud põhitõdesid; Sankaracharya oli muu hulgas üks olulisemaid, andes põhjalikke juhiseid Mina olemuse kohta. Samuti tuleks nimetada Bhagavad Gita juhendajat Shri Krishnat, sest paljud usuvad, et varasemas kehastuses oli Ta Kristus.

Sel moel edastab Jumala Poeg põhitõed, millel põhineb suhe Jumalaga (ja seega ka meie kaasinimestega), mis saab konkreetsel maailmaperioodil? See on vaimse hierarhia juhendaja.

Õigel ajal tuli Kristus ja andis maailmale (peamiselt oma jüngrite kaudu) kaks peamist tõde: inimhinge olemasolu reaalsus ja meetod, mis on vahend (kasutan seda fraasi teadlikult) õigete inimsuhete loomiseks? ? jumala ja kaasinimestega. Ta ütles inimestele, et nad on kõik Jumala Pojad samas mõttes, nagu Ta oli. Ta rääkis neile mitmel sümboolsel moel, mis ja kes ta on, kinnitas neile, et nad saavad teha suuremaid asju, kui Tema oli teinud, sest nad on võrdselt jumalikud. Neid suuremaid asju, mida inimkond on juba füüsilisel tasandil looduse juhtimisega ära teinud, teadis Kristus, et inimesed teevad seda, sest ta teadis evolutsiooniseaduse täitmist. Ta õpetas, et teenimine oli võti vabastatud elu juhtimisel, õpetades neile oma heale elule pühendumise teenimise tehnikat, haigete tervendamist, Jumala riigi asjade jutlustamist ja juhendamist ning näljaste füüsilist ja vaimset toitmist . Ta muutis igapäevaelu vaimsete kogemuste jumalikuks pärusmaaks, soovides eraldatud minule midagi, rõhutades sellega Buddha õpetust. Kristus õpetas, armastas ja elas ka, kandes edasi ilmutuse ja hierarhilise õpetuse suurt järjepidevust; siis astus ta arkaani, jättes meile näite, et järgime Tema samme (IP 2.21), jäljendame teda usus jumalikkusesse, Tema teenimisse ja Tema võimesse tungida teadvuse ja tegevusvälja, mida nimetatakse tõeliseks Kristuse kirik, vaimne hierarhia? Praegu nähtamatu? meie planeedi, tõelise Jumala Kuningriigi. Tõelist kirikut varjav loor hakkab lahti hargnema ja Kristus hakkab uuesti ilmuma.

Milliseid õpetusi annab Kristus seekord inimkonna mineviku ja praeguste vajaduste valguses, millega Kristus ja hierarhia peavad silmitsi seisma? Seda küsimust küsisid nüüd Tema jüngrid. Tema õpetus koosneb tõenäoliselt umbes neljast punktist. Vaatleme igaüht eraldi ja anname endast parima, et inimmõistus mõistaks ja ette valmistaks vastu võtma seda, mida Ta peab andma.

1. Õigete inimsuhete loomine.

Fraas "korrektsed inimsuhted" on üks enim räägitud ning üha enam mõistetakse, et see kujutab endast suurt inimvajadust ning rahu ja julgeoleku tuleviku ainust lootust. Ekslikud inimsuhted jõudsid nii keerulisse staadiumisse, et inimelu kõik aspektid on kaootilises seisus, hõlmates kõiki igapäevaelu sektoreid - pere- ja kogukonnaelu, ärisuhted, poliitilised ja usulised kontaktid, valitsuse tegevus ja kõigi rahvaste ühist elu, sealhulgas rahvusvahelisi suhteid. Kõikjal on vihkamist, rivaalitsemist, disharmooniat, võitlusparteisid, kõige laimamatumat laimu ja skandaali, sügavat umbusaldust meeste ja rahvaste vahel, kapitali ja tööjõu vahel ning lugematute sektide, kirikute ja usundite vahel. Erinevus sekti ja kiriku vahel on lõppude lõpuks ainult kraadi ja ajalooline põhimõte; see on eelistatud ja alati eksklusiivse tõe tõlgendamine ja fanaatiline järgimine, vastupidiselt kristlikule õpetusele. Kusagil pole rahu ega mõistmist, ainult väike vähemus, võrreldes maa elanikega, võitleb nende tingimuste loomise nimel, mis viivad rahulike ja õnnelike suheteni.

Selle rahu ja õigete suhete eest võitleva vähemuse tugevus seisneb selles, et töö, mida ta üritab teha, on kooskõlas jumaliku kavatsuse ja eesmärgiga. Kristus kavatseb uuesti ilmneda selle vastuoluliste, konkureerivate ja antagonistlike huvide kaose keskel. Palun, et enne kui ta suudaks meeste seas edukalt tegutseda, peaksite jälgima kohutavat reaalsust, millega Ta peab silmitsi seisma, ja vajadust teatud korra järele maailmas, et teatavaid aluspõhimõtteid saaks avaldada ja vähemalt osaliselt aktsepteerida. . Kui ta tuli kohe, ei olnud Tema häält kuulda, sest inimlike arutelude elevus on liiga ilmne; kui ta üritaks inimkonna tähelepanu äratada, isegi kui ta teeks seda pasuna prohvetliku kõla kaudu (Mt 24, 31), siis öeldakse lihtsalt, et ta reklaamib ennast; kui ta jutlustaks ja õpetaks, meelitaks ta peamiselt neid, kes tunnevad mõistmist Tema Sõnumile või keda ümbritsevad naiivsed ja tõsiseltvõetavad, nagu alati iga uue juhendaja puhul, sõltumata Tema õpetustest. Enamik inimesi on endiselt liiga näljased, psüühiliselt kurnatud, hämmeldunud ja hädas ning on oma tuleviku, vabaduse ja turvalisuse suhtes ebakindlad, et seda kuulda võtta.

Võib olla kindel, et temast ei tule võidukangelasena, nagu teoloogiaõpetajate tõlgendused on uskunud, sest sel viisil teda ei identifitseeritaks ega klassifitseeritaks lihtsalt kui mõnda muud sõjaväelast, kellest meil on piisavalt olnud; ei tule nii, nagu juutide Messias päästaks seda nimega Püha Maa ja juutide jaoks Jeruusalemma linn, sest see kuulub kogu maailmale ja mitte juutidele, samuti pole ühelgi teisel inimesel erilisi õigusi ega privileege nõuda seda kui oma. Samuti ei tule paganlikku maailma ümber pöörata, sest Kristuse ja Tema jüngrite silmis sellist maailma ei eksisteeri, kuna nn paganad on ajalooliselt näidanud vähem perverssust ja antagonismi kui sõjakas kristlik maailm. Rahvaste ja kristliku kiriku ajalugu on olnud agressiivse sõjaväe ajalugu - seda, mida Kristus ei tahtnud, kui ta üritas kirikut maa peal luua.

Varem tulles ütles ta (ja tema sõnu on kahjuks valesti tõlgendatud): "Ma ei ole tulnud rahu tooma, vaid mõõka" (Mt 10, 34), ja see juhtub eriti Tema tuleku esimestel päevadel. Mõõk, mida ta valdab, on Vaimu mõõk, mis eraldab tõelise vaimsuse materialismist. Tema välimuse peamine efekt on kindlasti see, et igal pool näidatakse seda, mis loob kaasava vaimu, suunatakse ja väljendatakse Tema vahepealse kaudu. Kõik need, kes proovivad luua õigeid inimsuhteid, ühinevad Temaga automaatselt, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad ühte suurde maailma usundisse või mitte. Need, kes ei tee põhimõttelisi ega tegelikke erinevusi ühe religiooni ja teise, ühe inimese ja teise ning ühe rahva ja teise vahel, kogunevad Tema ümber; Need, kes kehastavad tõrjuvat ja separatistlikku vaimu, jäävad analoogselt ja automaatselt avatusse ning teatakse, mis nad on. Vaimu tükeldatud mõõk toob ilmutuse ilma haiget tegemata ja näitab esimest sammu, mida astuda inimese taastumiseks.

Kas see on endiselt sisemise kolmnurga keskpunkt? Moodustatud Buddha, Rahu Vaimu ja Sünteesi Avatari poolt? Kristusest väljuv jõud on nii võimas, et erinevus armastuse ja vihkamise, agressiooni ja vabaduse, ahnuse ja suuremeelsuse vahel saab selgeks tõestuseks kõigi inimeste silmis ja mõtetes ning seetõttu selgub erinevus mis eksisteerib hea ja kurja vahel. Siis täidetakse kutsumispalve: „Armastuse koha pealt Jumala südames laske armastusel voolata inimeste südamesse.” Kristus vabastab inimeste maailmale intuitiivsele armastusele iseloomuliku jõu ja energia. Selle armastuse energia jaotamisel saadakse kaks tulemust:

1. Lugematud mehed ja naised rühivad kokku, et edendada head tahet ja õigeid inimsuhteid. Nende arv on nii suur, et suhteliselt väikesest vähemusest ja vähese tähtsusega saab sellest suurim ja mõjukaim jõud maailmas. Selle kaudu saab uus maailmaserverite grupp edukalt töötada.

2. See mõistva armastuse aktiivne energia mobiliseerib tohutu reaktsiooni vihkamise jõu vastu. Vihkamist, isoleerimist ja välistamist peetakse ainsaks patuks, sest kas tõdetakse, et kõiki patu peetakse selliseks? nad pärinevad vihkamisest või nende tootest: antisotsiaalne teadlikkus. Vihkamine ja selle tagajärjed on tõeline patt Püha Vaimu vastu, mille üle kommentaatorid on nii palju vaielnud, jättes oma rumaluses nende õige määratluse lihtsuse ja omaksvõtmise.

Kristuse ja Tema aktiivsete jüngrite kaudu toimuva vaimse hierarhilise mõju jõud on nii suur ja ilmne, et õigete inimsuhete kasulikkus, teostatavus ja olemus on see, et maailmaasjad korrigeeritakse viivitamatult, algatades uue hea tahte ajastu. ja rahu maa peal. Seejärel on võimalik uus kultuur ja uus tsivilisatsioon.

See ei ole optimistliku, müstilise ja võimatu sündmuse kirjeldus. See ei põhine igatsusel ega pimedal lootusel. Kristuse jüngrid kuulutavad juba õpetust õigete inimsuhete kohta; Hea tahtega mehed ja naised püüavad näidata, et tõelise rahu saab rahvusvahelise elu valdkonnas saavutada ainult hea tahte kaudu. Esitades tõelise kogemuse, mida Kristus mõtlejate maailmale demonstreerib, pole loogiliselt kohta eksklusiivsusele ega separatismile, sest "kõige rikkalikum elu" (mida Ta üritab meile suunata) on oja, mis voolab vabalt pühkides takistusi ja tõkked ja elu enda pidev ringlemine, armastus on mõlema oluline kvaliteet.

Kõik maailmareligioonid on kuulutanud tõsiasja, et Jumal on oluline armastus ja elu, aga ka intelligentsus. See elu sisaldab endas nii Jumala tahte kui ka tema armastuse olulist kvaliteeti. Mõlemad on võrdselt olulised, sest seda tahet kvalifitseerib armastus. Siiani ei teadnud mehed armastusest ja tahtest inspireeritud kogemuste kvaliteedi tegelikust olemusest muud, kui vaid ebamäärase teoreetilise kontseptsiooni kaudu. Kristuse uuesti ilmumine paneb paika selle jumaliku kogemuse reaalsuse; Töö, mida ta oma jüngrite abiga teeb, ilmutab jumalikku armastust ja eesmärki, mis sisaldub igas fenomenaalses kogemuses.

Üks jumaliku tahte aspekte, mida inimkond peab täitma, on õigete inimsuhete loomine ja jumaliku väljenduse järgmine tahk, et avalduda inimlikes, individuaalsetes, kogukondlikes, riiklikes ja rahvusvahelistes suhetes. Miski pole takistanud selle jumaliku väljenduse avaldumist, välja arvatud inimkonna poolt määratud ajafaktor , mis on jumaliku vaba tahte väljendus. Väljendus ja jumalik kavatsus võivad avalduda aeglaselt või kiiresti, nagu inimene on otsustanud; Siiani on ta valinud aeglase, väga aeglase manifestatsiooni. Siin tõstetakse esile inimese tahte vaba tahet. Kuna jumalikkus on immanentne või esineb kõigis vormides ja seetõttu kõigis inimestes, tuleb jumalik Tahe õigel ajal täita. Kuna kõigi vormide tohutu materialistlik tendents on tänapäeval (esoteeriliselt öeldes), on selle Tahte väljendamine veninud; Inimese tahe pole olnud õigete inimsuhete loomine. Siit tuleneb sõda, inimvormide piinamine ja kannatused.

Need tegurid põhjustavad laia ja üldise muutuse; vaimselt orienteeritud inimesed, kes pidevalt hüüavad (nagu Kristus Ketsemani aias), et Jumala tahe on täidetud (Mt 26, 39), korrates seda teadmatusest ja vahel ka meeleheitega, osutavad sellele märku. Sellegipoolest osutab see vaimse ümberorienteerumise, esitamise ja vastavuse üldisele protsessile. Kristus demonstreeris seda alistust, kui ta ütles: "... ma ei ole tulnud tegema oma tahet, vaid selle, kes mind on saatnud, tema tahtmist" (Johannese 6, 38). Ta tõestas oma vastavust, kui hüüatas: "Isa, sinu tahtmine saab tehtud, mitte minu oma." Esitamine sisaldab iseenesest võidukäigu elemente, mis on kehtestatud asjaolude jõu ja tunnustamisega, ning ehkki ta ei saa sellest aru, allub ta sellele, mis talle peale surutakse. Vastavus ise sisaldab kõikehõlmava luure elementi ja see tähendab suurt sammu edasi. Mõlemad tunnistavad, et inimkonna elus on olemas jumalik mõjukas tahe; need on ka ettevalmistused selle töö äratundmiseks, mida Kristus peab õigete inimsuhete loomiseks tegema. Inimrassi praegune allumine jumalikule tahtele on negatiivne; tõeline esitamine on positiivne hoiak, vaimne ootus, mis viib tahtlikult positiivse vastavuseni. Samuti võib täheldada vaimset ootust ja selle tugevdamine on osa maailmarändurite uue grupi tööst. Lisaks tuleks julgustada masside vaimset esitamist ja intelligentset vastavust, mis jagunevad tavaliselt kahte klassi, mis väljendavad mõlemat hoiakut; esitamise, ootuse ja vastavuse tegurid on igas mehes varjatud. Need kolm jumalikku jõudu võimaldavad inimesel reageerida Kristuse sõnumile, nii et altruistlikku ohverdamist, igakülgset mõtisklust ja paljude erinevate vaatepunktide haaramist (mis on hädavajalikud õigete inimsuhete loomiseks) on palju lihtsam teha. saavutada

Oleks mugav kajastada tegureid, mis esinevad esitamisel ja järgimisel. Enellad on seotud õigete inimsuhetega, neist loobumisega, olemasolevatele sündmustele allumise ja jumaliku seaduse kuuleka järgimisega. See on see, mida Kristus varem näitas ja "neid asju" aitab ta inimkonnal entusiastlikult ja põhjalikult aktsepteerida, mis toob õnne, raske õppetunni ja inimkonnale täiesti uue kogemuse. Kristus peab õpetama inimestele, kuidas seda õigesti nautida, kuidas ületada vanad kannatuste harjumused ja mõista rõõmu tähendust. Kuid see ei tähenda ainult seda, et õpetatakse meestele õigete inimsuhete loomise vajadust, vaid ka õppida neid õigesti looma.

II. Kristus õpetab taassünni seadust.

See seadus tuleneb peamiselt evolutsiooni seadusest. Seda pole läänes kunagi tabatud ega õigesti mõistetud; Samuti pole see osutunud kasulikuks idas, mida peetakse seal elu juhtpõhimõtteks, kuna selle mõju on olnud letargiline ja edenemist kahjustav, kuna idamaalaste arvates annab see seadus kogu aja, milleni nad jõuda tahavad eesmärk, mis on takistanud selle saavutamiseks vaeva nägemist. Tavaline kristlane ajab segadusse uuestisünni seaduse sellega, mida ta nimetab "hingede ümberasumiseks", ja arvab sageli, et see seadus tähendab, et inimesed sünnivad loomakehades või madalamates eluvormides, mis on täiesti vale. Jumala elu kulgedes ühelt vormilt teisele areneb elu looduse subhumaansetes kuningriikides järk-järgult mineraalist taimsele ja sellest loomani; Jumala elu liigub sellest etapist inim kuningriiki, alludes taassünni seadusele ja mitte ümberasumise seadusele. Neile, kellel on mingi ettekujutus uuestisünni või reinkarnatsiooni seadusest, tundub see viga naeruväärne.

Reinkarnatsiooni teooria või õpetus kohtab ortodoksset kristlast; aga kui nad esitavad küsimuse, mille jüngrid pärast selle tagastamist Kristuselt küsisid? Pime Vistaal: "Rabi, kes tegi pattu, kas ta või tema vanemad, et ta sündis pimedaks?" (Jh 9, 2) lükkab selle tagajärjed ümber, hirmutada või heidutada. Okulisti või tavaliste teosoofide ettekanne maailmale selle idee kohta on olnud taunitav, kuna seda on paljastatud väga võhiklikult. Parim, mida võib öelda, on see, et nad on avalikkust teooriaga tutvunud; Kui nad oleksid seda arukamalt esitanud, oleks see läänes siiski laiemalt omaks võetud.

Kui õigete inimsuhete eesmärki õpetab Kristus universaalselt, peab Tema õpetuse rõhk langema taassünni seadusele. See on vältimatu, kuna selle seaduse tunnustamine toob paralleelselt kaasa inimkonna probleemide lahenduse ja vastuse paljudele selle küsimustele.

See õpetus on üks uue maailmareligiooni alustalasid ja ühtlasi ka valgustusaine maailma probleemide paremaks mõistmiseks. Kui Kristus oli varem isiklikult, rõhutas ta hinge reaalsust ja inimese väärtust. Ta ütles meestele, et hingeelu ja inimese südames elava Kristuse kaudu võib neid päästa. Ta ütles ka, "et see, kes ei sünni uuesti, ei näe Jumala riiki" (Jh 3, 3). Ainult hinged saavad tegutseda selle kuningriigi kodanikena ja seda privilegeeritud lavastust esitleti inimkonnale esmakordselt, andes inimestele nägemuse jumalikust võimalusest ja kogu kogemuse muutmatust lõpust. Ta ütles: "Olge siis täiuslikud, nagu teie taevas olev isa on täiuslik" (Mt 5, 48).

Seekord õpetab ta meestele meetodit, mille abil see võimalus saab teoks - reinkarnatiivse hinge pideva tagasipöördumisega Maa Elu kooli, et läbida täiustusprotsess, millest ta oli silmapaistev näide. . Selline on reinkarnatsiooni mõte ja õpetus. Oma raamatus “Uued mõisad uutele meestele” lk. 123, Dane Rudhyar määratleb selle salapärase kosmilise ja inimliku protsessi täielikult, öeldes: “Uue manifestatsiooni individuaalset ülesehitust mõjutavad sunniviisiliselt kõik, mida minevikus ei tehtud, ning jäänused ja dokumentidest leitud tõrked. loodusest universaalse aine mälestuseks ”. Kogu lugu - sinu, minu ja kõigi oma? See sisaldub neis vähestes sõnades.

Tuleb meeles pidada, et praktiliselt kõik okultistlikud rühmitused ja kirjutised on rumalalt esile tõstnud varasemate inkarnatsioonide taastamise teema, mida on mõistlikult võimatu kontrollida, kuna igaüks võib öelda ja kinnitada oma arvamust. Õpetus on põhinenud kujutletavatel seadustel, mis peaksid reguleerima aja võrrandit ja ühe elu vahelist intervalli, unustades, et aeg on aju teadvuse tulemus ja et see eksisteerib ainult ajus; suhetes on alati rõhku pandud valele kontseptsioonile. Ümberkehastumist käsitlev õpetus oli pigem kahjulik kui kasulik. Alles jääb ainult üks väärtustegur: taassünni seaduse olemasolu, mida mõned arutavad nüüd ja paljud aktsepteerivad.

Lisaks sellele, et see seadus eksisteerib, teame me väga vähe; kes teavad kogemustest selle tagasituleku tegelikku olemust, lükkavad kindlameelselt tagasi rumalad ja ebatõenäolised üksikasjad, mida teosoofilised ja okultistlikud rühmitused paljastavad reaalsusena. Seadus on olemas, kuid me ei tea selle mehhanismist midagi. Tema kohta võib öelda väga vähe asju. mida ei saa ümber lükata.

 1. Taassünni seadus on meie planeedi üks suuremaid loodusseadusi.
 1. See on väljakujunenud protsess, mis viiakse läbi vastavalt evolutsiooniseadusele.
 1. See on tihedalt seotud ja tinginud põhjuse ja tagajärje seaduse.
 2. Es un proceso de desenvolvimiento progresivo que permite al hombre avanzar desde las formas groseras del materialismo irracional hasta lograr la perfección espiritual y una inteligente percepción que le permitirá llegar a ser un miembro del Reino de Dios.
 1. Explica las diferencias que existen entre los hombres y ??en conexión con la Ley de Causa y Efecto (denominada Ley del Karma en Oriente) ? justifica las diferentes circunstancias y actitudes hacia la vida.
 1. Es la expresión del aspecto voluntad del alma y no el resultado de la decisión de una forma material; es el alma, que existe en todas las formas, quien reencarna, elige y construye los adecuados vehículos físico, emocional y mental, con los cuales puede aprender las correspondientes y necesarias lecciones.
 1. La Ley de Renacimiento (en lo que concierne a la humanidad) entra en vigencia en el plano del alma. La encarnación es motivada y dirigida desde el nivel del alma en el plano mental.
 1. Las almas encarnan cíclicamente en grupos, de acuerdo a la ley, a fin de establecer correctas relaciones con Dios y con sus semejantes.
 1. El desenvolvimiento progresivo, de acuerdo a la Ley de Renacimiento, está condicionado en gran parte por el principio mental, “así como el hombre piensa en su corazón, así es él”. Estas breves palabras merecen cuidadosa reflexión.
 1. De acuerdo a la Ley de Renacimiento el ser humano desarrolla su mente con lentitud; luego ésta comienza a controlar la naturaleza emocional?sensoria y, finalmente, revela al hombre su alma, naturaleza y medio ambiente.
 1. En esa etapa de desarrollo el hombre empieza a hollar el Sendero de Retorno y se dirige gradualmente (despu s de muchas vidas) hacia el Reino de Dios.
 1. Cuando el hombre por el desarrollo de la mente, por la sabidur a, el servicio pr ctico y la comprensi n, ha aprendido a no pedir nada para el yo separado, ya no desea vivir en los tres mundos y se libera de la Ley de Renacimiento.
 1. Entonces es consciente del grupo, del alma de su grupo y del alma de todas las formas, alcanzando, tal como Cristo dijera, una etapa de perfecci n cr stica, llegan do a la medida de la edad de la plenitud de Cristo (Ef. 4, 13).

Ninguna persona inteligente tratar de ir m s all de esta amplia generalizaci n. Cuando Cristo reaparezca poseeremos un conocimiento m s realista y verdadero, sabremos que estamos eternamente vinculados con las almas de todos los hombres y definidamente relacionados con aquellos que reencarnan con no sotros, que aprenden las mismas lecciones y pasan las mismas experiencias y experimentos que nosotros. Este conocimiento comprobado y aceptado regenerar las fuentes mismas de nues tro vivir humano. Sabremos que las causas de nuestras dificul tades y problemas provienen porque no reconocemos esta Ley fundamental con sus responsabilidades y obligaciones; entonces aprenderemos gradualmente a regir nuestras actividades median te su exacto poder restrictivo. La Ley de Renacimiento encierra en s el conocimiento pr ctico que los hombres necesitan hoy para conducir recta y correctamente sus vidas en los aspectos religio so, pol tico, econ mico, comunal y privado, estableciendo as co rrectas relaciones con la vida divina que existe en todas las formas.

III. La Revelaci n de los Misterios de la Iniciaci n.

Gran parte de lo que se expone en estas p ginas concierne, en realidad, a la aparici n del Reino de Dios ?aparici n que ahora puede tener lugar, debido a tres factores:

1. Al acrecentamiento de ese Reino en la Tierra, con sus miles de personas que aceptan sus leyes y se esfuerzan por vivir de acuerdo a sus reglas y esp ritu.

2. Al hecho de que los signos de la poca y la imperante necesidad de la humanidad han evocado al Cristo, y l ha decidido reaparecer.

3. A la demanda invocadora de la humanidad que asciende continuamente hasta el Lugar Secreto del Alt simo, y que la Jerarqu a proyecta aparecer conjuntamente con el Cristo y restablecer la Ley del Esp ritu sobrela Tierra. Elmomento de restablecer los antiguos Misterios ha llegado.

Estos hechos se han divulgado ampliamente durante los ltimos dos a os, como resultado de la depuraci n llevada a cabo en el mundo por la guerra mundial (1914?1945), y del sufrimiento a que fue sometida la humanidad (cuyo efecto igualmente purificador y poderoso, se manifestar posteriormente). Entonces ser posible que la Jerarqu a, la Iglesia del Cristo hasta ahora invisible, se exteriorice y act e abiertamente en el plano f sico. Esto sig nifica retornar a la situaci n que exist a en la poca atlante cuando ??empleando la simbología bíblica (Gn. 2, 3) ? Dios Mismo caminó entre los hombres y habló con ellos, pues no existían barreras entre el reino de los hombres y el Reino de Dios. La divinidad estaba entonces presente en forma física, y los Miembros de la Jerarquía espiritual guiaban y dirigían abiertamente los asuntos de la humanidad, hasta donde lo permitía la innata libertad del hombre. Hoy, y en un futuro inmediato, esto volverá a ocurrir en una vuelta más alta de la espiral dela vida. Los Maestroscaminarán abiertamente entre los hombres y Cristo reaparecerá físicamente. También se restaurarán los antiguos Misterios; serán nuevamente reconocidos los antiguos jalones que la Masonería ha preservado con tanto empeño y conservado hasta ahora en los rituales masónicos, esperando el día de la restauración y de la resurrección.

Estos antiguos Misterios fueron originalmente dados a la humanidad por la Jerarquía y contienen la clave del proceso evolutivo, oculto en los números, rituales, palabras y símbolos, que velan el enigma del destino y origen del hombre, presentándole, por medio del rito y del ritual, el largo sendero que deben hollar para retornar a la luz, proporcionando además (cuando se los interpreta y representa correctamente) la enseñanza que la humanidad necesita para poder pasar de la oscuridad a la Luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte ala Inmortalidad. Elverdadero masón que comprende, aunque sea en pequeña medida, la significación de los tres grados dela Logia Azuly lo que implica su participación, reconocerá las tres frases mencionadas y la significación, de los tres grados. Las menciono con fines masónicos, pues tiene íntima relación con la restauración de los Misterios que han contenido, en el transcurso de las épocas, la clave de la tan largamente esperada restauración de la estructura que fundamentará la necesaria enseñanza y expondrá la historia del progreso del hombre en el Sendero de Retorno (cuando se libere de las nomenclaturas y nombres judíos, ya caducos, si bien correctos hasta hace tres mil años).

Tales son los Misterios que restablecerá el Cristo cuando reaparezca, revivificando en forma nueva a las iglesias y restaurando el Misterio oculto que ellas han perdido hace mucho tiempo, debido a su materialismo. La Masonería también, ha perdido la verdadera vivencia que poseía en un tiempo pero, tanto en sus formas como en su ritual, la verdad ha sido conservada y podrá ser recuperada, y esto lo hará el Cristo. Además hará revivir dichos Misterios de varias maneras; no todos acudirán a la Iglesia oa la Masonería para revitalizar su vida espiritual. Los verdaderos Misterios se revelarán a sí mismos por medio de la ciencia, y el Cristo proporcionará el incentivo para su búsqueda. Los Misterios contienen en sus fórmulas y enseñanzas, la clave para la ciencia que develará el misterio de la electricidad ?la más grande ciencia espiritual y esfera de conocimiento divino en el mundo, cuyos contornos apenas ahora han sido tocados. Únicamente cuando la Jerarquía esté visiblemente presente en la Tierra, y le sean develados al mundo los Misterios, de los cuales los discípulos de Cristo son custodio, se revelará el verdadero secreto y la naturaleza de los fenómenos eléctricos.

En último análisis los Misterios constituyen la verdadera fuente de revelación; esto sólo podrá ser captado sin peligro, en toda su amplitud, cuando la mente y la voluntad al bien estén estrechamente unidas y fusionadas y condicionen la conducta humana. Existen energías y fuerzas planetarias que los hombres no han controlado ni podrán controlar; nada saben de ellas y sin embargo la vida del planeta depende de las mismas, estando íntimamente relacionadas con los menospreciados poderes síquicos (tan estúpidamente encarados hoy e ignorantemente empleados). Sin embargo dichos poderes ???cuando estén correctamente determinados y sean utilizados ?- serán de gran utilidad para las ciencias que los Misterios revelarán.

El Misterio de las Edades está en vísperas de ser revelado con la reaparición de Cristo. Mediante la revelación del alma ese Misterio (velado en el conocimiento del alma) será revelado. Las Escrituras siempre han profetizado que al fin de la Era veremos revelado lo que está secreto, y surgiría a la luz del día lo que hasta ahora ha permanecido oculto. Como sabemos, el presente ciclo señala el fin de la Era de Piscis. Los próximos doscientos años verán la abolición de la muerte, o más bien de nuestros equivocados conceptos acerca de ella, y el firme establecimiento de la realidad de la existencia del alma. El alma será conocida entonces como una entidad y un impulso propulsor, y además una fuerza espiritual que está detrás de todas las formas manifestadas. El trabajo de Cristo ?de hace dos mil años ?- consistió en proclamar grandes posibilidades y la existencia de grandes poderes. Cuando Él reaparezca Su tarea tendrá por objeto probar la realidad de estas posibilidades y revelar la verdadera naturaleza y potencia del hombre. Su afirmación de que todos somos hijos de Dios y tenemos un Padre propio, universal, no será considerada una hermosa afirmación mística y simbólica, en un futuro inmediato, sino una enunciación científica comprobada. Nuestra hermandad universal e inmortalidad esencial serán reconocidas como realidades de la naturaleza.

Hoy se está preparando el terreno para la magna restauración que Cristo efectuará. Las religiones mundiales, incluyendo la cristiana y la masónica, están siendo juzgadas por la mente censuradora de la humanidad; se ha proclamado casi unánimemente que ambas han fracasado en la tarea asignada porla divinidad. Secomprende en todas partes que debe afluir una vida nueva, y esto implicará nueva visión y una nueva manera de encarar las condiciones de la vida; sólo Cristo puede enseñarnos y ayudarnos a lograrlo. Según reza una antigua Escritura:

“Lo que ha sido un misterio dejará de serlo y aquello que ha estado oculto será ahora revelado; lo que ha estado velado surgirá a la luz y engrandecerá esa luz, y todos los hombres verán y se regocijarán. Llegará el momento en que la destrucción habrá realizado su trabajo benéfico; entonces los hombres, por el sufrimiento, buscarán aquello que han desechado. En vana persecución han buscado lo que tenían a mano y era fácil de obtener. Cuando lo poseyeron se comprobó que era un agente dela muerte. Sinembargo, buscaron siempre la vida y no la muerte”.

Y el Cristo les traerá vida, y vida abundante.

Mucho se habla hoy acerca de los misterios dela iniciación. Entodos los países proliferan los falsos instructores que enseñan los seudos misterios, ofreciendo espúreas iniciaciones (generalmente pagadas y con diploma), desorientando así a la gente. Cristo dijo que existiría tal estado de cosas antes de Su venida y que en todas partes los falsos y los espúreos se proclamarían a sí mismos. Esto no es más que la evidencia de Su venida. La falsificación siempre garantiza lo genuino. Las palabras, discusiones y pretensiones absurdas, el seudo ocultismo y los esfuerzos fútiles para “recibir una iniciación” (frase ambigua que los ignorantes instructores teosóficos han acuñado para expresar una profunda experiencia espiritual), caracterizaron la enseñanza esotérica desde su moderna aparición en 1875. Entonces HP Blavatsky presentó al mundo occidental la realidad de que había en la Tierra grandes discípulos y Maestros de Sabiduría, que obedecían al Cristo. Más tarde se arrepintió profundamente de haberlo dicho, según lo confiesan algunos de sus escritos dirigidos a su Sección Esotérica. Sin embargo, lo que hizo formaba parte del gran Plan y no fue un error. El error consistió en las interpretaciones y reacciones violentas de los teósofos de esa época, error que aún no han reconocido. Esta estúpida reacción fue ayudada y respaldada por la naturaleza investigadora de la humanidad, como también por la aspiración que eso trajo ala par. Loshombres crédulos y los comerciantes ambiciosos explotaron el tema y aún siguen haciéndolo.

No obstante, el efecto final de estas estupideces y errores de presentación, ha sido bueno. En todos los países existen actualmente hombres que son conscientes de la existencia de los Maestros y de la posibilidad y oportunidad ofrecidas para un progreso espiritual científico, que los convertirá en miembros del Reino de Dios. Las Iglesias ignoraban esto y consideraban a la ciencia, especialmente en la era victoriana, como un archienemigo.

Esta profusa información sobre los misterios de la iniciación – parte de ella indica una verdad oculta, otra es el producto de la aspiración imaginativa y el resto instigada por fines comerciales ? ha preparado definidamente a la humanidad para las enseñanzas que se cree impartirá el Cristo cuando esté nuevamente entre nosotros, en Presencia física.

Aunque no quiera el cristiano ortodoxo admitirlo, todo el Evangelio, en sus cuatro formas o presentaciones, casi no contiene otra cosa que detalles simbólicos acerca de los Misterios, que son (en lo que a la humanidad concierne) cinco en total. Estos Misterios indican, en realidad, cinco puntos importantes en la historia espiritual de un aspirante; también señalan cinco etapas importantes en el progreso de la conciencia humana. En alguna etapa de la era acuariana este progreso será claro y definido en forma aún incomprendida. La humanidad, el discípulo mundial (por medio de los diferentes grupos que se hallan en distintos grados de desarrollo) penetrará, durante los próximos dos mil años, en nuevos estados de percepción y en nuevos reinos o esferas mentales y espirituales de conciencia.

Cada era ha dejado el reflejo de un quíntuple desarrollo moderno. Hablando astronómicamente, han pasado cuatro eras: Géminis, Tauro, Aries y Piscis. Actualmente Acuario, la quinta, está entrando en el poder. En Géminis, el simbólico signo de los dos pilares, puso su sello sobre la fraternidad masónica de aquel entonces, y los dos pilares, Jackin y Boaz, aplicándoles nombres judíos que ciertamente no son los reales, vinieron a la existencia hace aproximadamente ocho mil años. Después le siguió Tauro, el toro, época en que Mithra vino como Instructor del mundo e instituyó los misterios de los Mithra, con la aparente adoración al toro. Luego siguió Aries, el carnero, que vio el comienzo de la dispensación judía, tan importante para los judíos y desafortunadamente también para la religión cristiana, pero sin importancia para los innumerables seres humanos de otras partes del mundo; durante este cielo vinieron el Buddha, Shri Krishna y Sankaracharya; finalmente tenemos la Era de Piscis, los peces, que nos trajo al Cristo. La secuencia de los Misterios personificados en cada uno de los signos del zodíaco, será esclarecido por el Cristo, pues la conciencia colectiva actual exige algo más definido y realmente espiritual que la astrología moderna, o el seudo ocultismo, tan ampliamente difundido.

En la era que tenemos por delante, después de la reaparición de Cristo, cientos de miles de personas experimentarán algunas de las grandes expansiones de conciencia, pero se reflejará en las masas como renunciación (aunque esto no significa de ningún modo que las masas recibirán la cuarta iniciación), ellas renunciarán a las normas materialistas que hoy dominan en todos los estratos de la familia humana. Una de las lecciones que hoy debe aprender la humanidad (preludio de la nueva era) es saber que muy pocas cosas materiales son realmente necesarias para la vida y felicidad. La lección no ha sido todavía aprendida. Sin embargo, constituye esencialmente uno de los valores que surgirá de este período de espantosas privaciones por las que están pasando diariamente los hombres. La verdadera tragedia reside en el hecho de que el hemisferio occidental, especialmente los Estados Unidos, no participará de este proceso espiritual definido y vitalizador, por ser demasiado egoísta para permitirlo.

Por lo tanto, podrán ver que la iniciación no es un proceso ceremonial, o un premio acordado a un aspirante sobresaliente; tampoco una penetración en los Misterios ?los misterios de la Masonería son todavía una presentación pictórica ?, sino el resultado de la vivencia experimentada en los tres niveles de percepción (físico, emocional y mental), poniendo en actividad, a través de esa vivencia, las células registradoras y memorizadoras de la sustancia cerebral que hasta ahora no fueron susceptibles a las impresiones superiores. Debido a esta expansiva zona registradora o, si se prefiere, a través del perfeccionamiento de un mecanismo registrador más refinado, o instrumento de respuesta, la mente puede convertirse en transmisor de los valores superiores y de la comprensión espiritual. Así el individuo llega a ser consciente de zonas de existencia divina y de estados de conciencia eternamente presentes, pero que el individuo es constitucionalmente incapaz de hacer contacto o registrar; tampoco la mente o su agente registrador, el cerebro, fueron capaces de hacerlo desde el ángulo de su desarrollo evolutivo.

Cuando el faro de la mente penetra con lentitud en los aspectos de la mente divina, hasta ahora no reconocidos, cuando despiertan las cualidades magnéticas del corazón y responden sensiblemente a ambos aspectos, el hombre está capacitado para actuar en los nuevos reinos de luz, amor y servicio, que están en proceso de desarrollo. Entonces es un iniciado.

Éstos son los misterios de los cuales se ocupará el Cristo; Su reconocida Presencia entre nosotros y la de Susdiscípulos, hará posible un desarrollo más rápido. El estímulo objetivo de la Jerarquía será cada vez más poderoso, y la Era de Acuario presenciará la aceptación de la gran Renunciaciónpor parte de muchos hijos de los hombres, en tal forma que el esfuerzo mundial será de las mismas proporciones que el realizado para la educación masiva del género humano en la Era de Piscis. El materialismo, como principio de las masas, será rechazado y los grandes valores espirituales asumirán un mayor control.

La culminación de una civilización con su tónica especial, cualidades y dones legados a la posteridad, refleja significativamente la intención espiritual (con la participación de todos sus pueblos) de una de las iniciaciones. Algún día la historia se fundará y se escribirá de acuerdo a las características del crecimiento iniciático de la humanidad, para lo cual debemos tener una historia erigida sobre el desarrollo de la humanidad, influenciada por las grandes y fundamentales ideas. Así será la siguiente presentación histórica.

La cultura alcanzada en un período determinado es simplemente el reflejo de la capacidad creadora y de la cabal conciencia de los iniciados de esa época ?los cuales sabían que eran iniciados y también conscientes de que entrarían en relación directa con la Jerarquía. Enla actualidad no empleamos ninguna de estas dos palabras, civilización y cultura, en su sentido correcto o en su verdadero significado. La civilización es el reflejo en la masa humana de alguna determinada influencia cíclica que conduce a una iniciación. La cultura está esotéricamente relacionada con aquellos que en alguna era de la civilización, en forma específica, precisa y con plena conciencia vigílica, penetran mediante el esfuerzo autoiniciado, en esos reinos internos de actividad mental que llamamos mundo creador. Estos reinos son responsables de la civilización en su aspecto externo.

La reaparición del Cristo señala una relación estrecha entre los mundos interno y externo del pensamiento. El mundo de significados y el mundo de experiencia se fusionarán oportunamente mediante el estímulo proporcionado por el advenimiento de la Jerarquía y de Su Guía, el Cristo. Un enorme acrecentamiento de la comprensión y de las relaciones será el principal resultado.

IV. La Disipación del Espejismo.

El espejismo, característica sobresaliente del plano astral, es una palabra que nunca ha sido correctamente empleada y fue utilizada lamentablemente en los primeros días de la enseñanza esotérica. El así llamado plano astral es simplemente el nombre dado a la suma total de las reacciones sensorias, a la respuesta sentimental ya la sustancia emocional que el hombre mismo ha creado poderosamente y proyectado exitosamente, siendo hoy víctima de su propia obra. El ochenta por ciento de la enseñanza impartida acerca del plano astral es parte de la gran ilusión y también del mundo irreal al que nos referimos cuando pronunciamos la antigua plegaria: “Condúcenos de lo irreal a lo Real”. Lo que se dice sobre él tiene poco fundamento; sin embargo ha servido a un propósito útil como campo de experiencia en el que podemos aprender a diferenciar lo verdadero de lo falso; constituye además, una zona en la cual el aspirante puede emplear la facultad discriminadora de la mente, la gran reveladora del error y oportunamente de la verdad.

Cuando exista en nosotros “este sentir que hubo también en Cristo” (FI. 2, 5), descubriremos que finaliza el control que ejerce la naturaleza emocional y esa zona sensoria de conciencia (el plano astral, si prefieren el término). Entonces el control ejercido por los sentidos y su esfera de influencia, ya no existe. Es irreal, excepto como campo de servicio, y un reino en el cual deambulan los hombres desesperados y perturbados. El mayor servicio que un hombre puede prestar a sus semejantes es liberarse él mismo de ser controlado por ese plano, dirigiendo sus energías a través del poder del Cristo interno. Entonces hallará que las fuerzas autocentradas y las energías de los deseos personales y del amor emocional serán reemplazadas por una energía viviente, que puede ser ampliamente sentida, aunque todavía no puede ser captada en su esencia pura; dicha energía la denominamos “amor de Dios”. Es esa fuerza que fluye libremente, se exterioriza y atrae magnéticamente y conduce a cada peregrino de regreso al Hogar del Padre. Es esa fuerza que se agita en el corazón de la humanidad y encuentra su expresión a través de Avatares tan grandes como el Cristo; guía el anhelo místico que reside en todo ser humano y actúa a través de todos los movimientos que tienen por objetivo el bienestar de la humanidad, mediante las tendencias filantrópicas y educativas de todo tipo ya través de la maternidad instintiva existente en todas partes. Pero ella es esencialmente sensibilidad grupal, y sólo en la era acuariana, y como resultado de la reaparición de Cristo, su verdadera naturaleza será comprendida correctamente, y el amor de Dios derramado en todo corazón humano.

Cristo sabía mucho sobre este mundo del espejismo y de la ilusión, y demostró por Sí Mismo, que el amor verdadero podría controlar ese mundo. Parte de las tres grandes tentaciones de Cristo en el desierto se basaron en tres aspectos del espejismo mundano: las ilusiones creadas por la mente, el espejismo producido por la experiencia en el plano emocional y el laberinto de las circunstancias terrenales. Todos amenazaban confundirLo, pero les hizo frente enunciando un claro y conciso principio y no con los argumentos verbales de una mente analítica; después de salir de ese campo de la triple experiencia se dedicó a amar, enseñar y curar. Cuando el Cristo vuelva será el gran disipador del espejismo mundial; el Buddha preparó previamente el camino para ello. La posibilidad de tal disipación y dispersión se halla definitivamente radicada en los Avatares, el Buddha y el Cristo. Una de las cosas más esenciales en la actualidad es hacer comprender a la humanidad ya las naciones del mundo la naturaleza del trabajo emprendido por Ellos, y volver a subrayar las verdades proyectadas en la palestra del pensamiento mundial. La tarea del Señor de la Luz y la del Señor del Amor debe ser presentada de nuevo a un mundo indigente. Respecto a esto podría decirse que algunas naciones necesitan comprender la enseñanza que el Buddha enunció en las Cuatro Nobles Verdades; debe comprenderse que la causa de toda aflicción y sufrimiento reside en el indebido abuso del deseo ?deseo por lo material y transitorio. Las Naciones Unidas deben aprender a aplicar la Ley del Amor, tal como está enunciada en la vida de Cristo, y expresar la vitalidad que existe en la verdad de que “ningún hombre vive para sí” (Rm. 14, 7) y tampoco nación alguna; el objetivo de todo esfuerzo humano es la comprensión amorosa impelida por un plan de amor y de correctas relaciones humanas, aplicado a todo el género humano.

Si la vida de estos dos grandes Instructores es hoy comprendida y Sus enseñanzas aplicadas nuevamente a la vida de los hombres, al mundo de los asuntos humanos, al reino del pensamiento humano, a la palestra política y al intercambio económico, entonces el actual orden mundial (que en su mayor parte es desorden) podrá ser modificado y cambiado para que surja gradualmente un nuevo orden mundial y una nueva raza de hombres. Entonces el mundo del espejismo se disipará y el mundo de la ilusión se disolverá.

En el mundo del espejismo ?el mundo del plano astral y de las emociones ? apareció hace siglos un punto de luz; el Buddha, el Señor de la Luz, emprendió la tarea de enfocar en sí mismo la iluminación, que posibilitaría oportunamente la disipación del espejismo. En el mundo de la ilusión, el mundo del plano mental, apareció el Cristo, el Señor de Amor. Emprendió la tarea de hacer disipar la ilusión atrayendo hacia sí (por el poder de atracción del amor) el corazón de todos los hombres, y afirmó esta determinación con las palabras “Y yo, si fuera ascendido, atraeré a todos los hombres a Mí” (Jn. 12, 32).

El trabajo conjunto de estos dos grandes Hijos de Dios, concentrado a través de los discípulos mundiales y de Sus iniciados, debe, e inevitablemente lo hará, disolver la ilusión y disipar el espejismo ?uno, por el reconocimiento intuitivo de la realidad de las mentes sintonizadas con ella, y el otro, haciendo afluir la luz dela razón. El Buddhahizo el primer esfuerzo planetario para disipar el espejismo mundial; el Cristo realizó el primer esfuerzo planetario para disolverla ilusión. Suobra debe ser llevada a cabo ahora inteligentemente por una humanidad suficientemente sabia como para saber cuál es su deber.

La desilusión está apoderándose rápidamente del hombre, en consecuencia, él verá las cosas con más claridad. El espejismo mundial va desplazándose del camino del hombre. Ambos desarrollos fueron producidos por las entrantes nuevas ideas enfocadas a través de los intuitivos y presentadas al conocimiento público por los pensadores del mundo. También ha ayudado grandemente al reconocimiento inconsciente, pero no menos real, de las multitudes, del verdadero ?significado de las Cuatro No­ bles Verdades. La humanidad espera sin ilusiones ni espejismos, la futura revelación, la cual se producirá por el esfuerzo conjunto del Buddha y el Cristo. Todo lo que podemos prever y pronosticar referente a esta revelación, es que se lograrán ciertos resultados de poderosas y grandes proyecciones por la fusión de la luz y el amor y por la reacción de la “sustancia iluminada” hacia el “poder atractivo del amor”. He dado aquí una clave para llegar a comprender realmente el trabajo de estos Avatares ?algo que hasta ahora no había sido comprendido. Podría agregarse que cuando se haya logrado una apreciación cabal del significado de las palabras “transfiguración de un ser humano”, entonces se comprenderá que “cuando todo tu cuerpo está lleno de luz” (Le. 11, 36), entonces “en Tu Luz veremos la Luz” (Sal. 36, 9). Esto significa que cuando la personalidad ha alcanzado cierto grado de purificación, dedicación e iluminación, el poder de atracción del alma, cuya naturaleza es amor y comprensión, puede actuar, teniendo lugar la fusión de ambos. Esto es lo que Cristo demostró y comprobó.

Cuando el trabajo del Buddha (encarnación del principio sabiduría) se haya consumado en el discípulo aspirante y en su personalidad integrada, entonces podrá también expresarse plenamente el trabajo del Cristo (encarnación del principio amor), y ambas potencias, Luz y Amor, hallarán brillante expresión en el discípulo transfigurado. Lo que es verdad del individuo lo es de la humanidad, la cual hoy (habiendo alcanzado la madurez) puede “comenzar a comprender” y tomar parte conscientemente en el trabajo de iluminación y de amorosa actividad espirituales. Los efectos prácticos de este proceso serán la disipación del espejismo y la liberación del espíritu humano de la esclavitud de la materia; además disolverá la ilusión y traerá el reconocimiento de la verdad, tal como existe en la conciencia de quienes están polarizados en la conciencia crística.

Éste no es un proceso rápido, sino un procedimiento regulado y ordenado, que tiene asegurado su éxito final, aunque sea relativamente lento en su establecimiento y proceso secuencial, el cual fue iniciado en el plano astral por el Buddha, y en el plano mental por el Cristo, cuando se manifestó en la tierra. Estoindicó que la madurez de la humanidad estaba cercana. El proceso ha ido adquiriendo impulso lentamente a medida que estos dos Grandes Seres fueron reuniendo a su alrededor a Sus discípulos e iniciados durante los últimos dos mil años. Como canal de comunicación, entre “el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida” y la Jerarquía, donde el Amor de Dios se ma nifiesta, ha alcanzado tal grado de utilidad que se ha ido abrien do y expandiendo, y el contacto entre dos grandes centros y la humanidad se ha establecido con mayor firmeza.

De esta manera miles de hombres y mujeres inteligentes se liberar n de toda ilusi ny control emocional. En cuanto los corazones de los hombres est n activos, terminar la actividad emocional del plexo solar. sta es una afirmaci n de algo real, pues los corazones de los hombres responden al llamado de Cris to, y estos corazones son hoy invocadores. El agonizante cielo emocional por el cual ha pasado la humanidad durante los lti mos cien a os y la tensi n emocional en que hoy viven los hom bres, cumplen su parte en la adaptaci n de la humanidad, para que entre en el reino del claro pensar; esto marcar un signifi cativo punto crucial en la historia humana y ser uno de los resultados del futuro trabajo cient fico del Cristo (si as puedo denominarlo) que realizar con los corazones de los hombres, poni ndolos en armon a con el coraz n de Dios.

Debido a la magnitud de este tema ya la amplia zona sicol gica en que vive hoy la masa humana, no puedo extenderme m s. Este campo de experiencia y prueba es bien conocido por todos los aspirantes, es el campo de batalla de millones de seres. El Cristo interno como contralor de la vida individual puede po ner fin a esta batalla; el aspirante puede salir de ella con cla ra visi ny sin temor. La venida de Cristo entre los hombres representar lo mismo para toda la humanidad, no en sentido figurado, sino a trav s de la vivencia de Su Presencia, estimu lando el principio er stico en todo coraz n humano.

Las ense anzas del Cristo, por el Maestro Djwhal Khul

CAPITULO V

Extracto del libro: La Reaparici n de Cristo, Por el Maestro Tibetano Djwhal Khul (Alice A. Bailey)

biblioteca/libros-del-tibetano/

GHB Informaci n difundida por https://hermandadblanca.org/

Järgmine Artikkel